Referencie

Moržovák kukurice MR 20

Moržovák kukurice MR 20

23.07.2012

OSEVA SLOVAKIA MARCELOVÁ
Výmena pôvodného moržováka za nový.

Maloparcelkový kombajn Classic

Maloparcelkový kombajn Classic

01.07.2012

CENTRUM VÝSKUMU RASTLINNEJ VÝROBY PIEŠŤANY
Maloparcelkový kombajn Classic s váhovým systémom a elektronickým zápisom dát.

Granifrigor KK 280 AHY

Granifrigor KK 280 AHY

29.06.2011

RWA MARCELOVÁ
Chladenie bloku kovových síl s centrálnym rozvodom.

Linka na čistenie osív s výkonom 10 t/hod

Linka na čistenie osív s výkonom 10 t/hod

06.05.2011

SAATBAU SLOVENSKO TOPOĽČANY.
Nová linka čistenia osív - demontáž jestvujúcej linky Petkus a náhradu za technológiu Cimbria.

Predčistička Delta 143.1, odosinkovač Delta184, jemná čistička Delta 06, triérová batéria HSR 12020 R-L, pneumatický stôl GA 210, silá, pásové a korčekové elevátory, aspiračný systém s filtrami, úprava násypného koša.

Laboratórna klasová mláťačka Hege 16

Laboratórna klasová mláťačka Hege 16

17.02.2011

CENTRUM VÝSKUMU RASTLINNEJ VÝROBY PIEŠŤANY