Referencie

Laboratórna klasová mláťačka Hege 16

Laboratórna klasová mláťačka Hege 16

17.02.2011

CENTRUM VÝSKUMU RASTLINNEJ VÝROBY PIEŠŤANY

Granifrigor KK 280 AHY

Granifrigor KK 280 AHY

08.07.2010

AGREF KOMÁRNO
Chladenie bio-obilovín v oceľovýcch silách.

Granifrigor KK 280 AHY

Granifrigor KK 280 AHY

14.06.2010

POĽNONÁKUP GALANTA
Chladenie bloku betónových síl.

Jednozrnková pneumatická sejačka Monoseed DT

Jednozrnková pneumatická sejačka Monoseed DT

03.05.2010

CENTRUM VÝSKUMU RASTLINNEJ VÝROBY PIEŠŤANY
Maloparcelková pneumatická jednozrnková sejačka pre hlboký výsev kukurice, slnečnice a cukrovej repy.

Morička na mokré morenie Hege 11

Morička na mokré morenie Hege 11

18.12.2009

CENTRUM VÝSKUMU RASTLINNEJ VÝROBY PIEŠŤANY
Morička pre mokré morenie vzoriek od 20 - 3.000 g.

Príjem, odlisťovanie a selekcia kukurice

Príjem, odlisťovanie a selekcia kukurice

10.09.2009

SEMPOL DOLNÝ ŠTÁL
Príjem klasovej kukurice s použitím násypného koša s "walking floor", odlisťovač kukurice A and K 16, series II.