Referencie

Rýchle 5 kanálové počítadlo semien Contador 2

Rýchle 5 kanálové počítadlo semien Contador 2

22.08.2023

ÚKSUP - SKÚŠOBNÁ STANICA JAKUBOVANY

29.11.2023
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROPOTRAVINÁRSKA A TECHNICKÁ KEŽMAROK

Automatické vzorkovadlo z nákladných áut Rakoraf

Automatické vzorkovadlo z nákladných áut Rakoraf

21.07.2022

POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s.

Vzorkovadlo z nákladných áut Rakoraf

Vzorkovadlo z nákladných áut Rakoraf

26.10.2021

INTERAGROS A.S.- STREDISKO BÁNOVCE NAD ONDAVOU

Vzorkovadlo z nákladných áut Rakoraf

Vzorkovadlo z nákladných áut Rakoraf

09.08.2021

AGRO SAP S.R.O. ŠAHY

Automat na analýzu vzoriek na príjme

Automat na analýzu vzoriek na príjme

06.05.2021

TATE AND LYLE BOLERÁZ

Vzorkovadlo z nákladných áut RAKORAF

Vzorkovadlo z nákladných áut RAKORAF

23.02.2019

- ENVIRAL LEOPOLDOV
- TATE AND LYLE BOLERAZ