Referencie

Kombinovaný laboratórny sitový stroj a triér

Kombinovaný laboratórny sitový stroj a triér

20.08.2022

NPPC VURV - VÝSKUMNO-ŠĽACHTITEĽSKÁ STANICA VIGĽAŠ

Rekonštrukcia filtračných zariadení

Rekonštrukcia filtračných zariadení

27.04.2022

SAATBAU SLOVENSKO - ZÁVOD TOPOĽČANY

Optická triedička Chromex 2 T+T

Optická triedička Chromex 2 T+T

25.02.2022

HOR S.R.O. SPIŠSKÝ ŠVRTOK

Kombi čistička Delta 143,1

Kombi čistička Delta 143,1

26.07.2021

RWA SLOVAKIA S.R.O.  - ZÁVOD BAJKA

Separácia zlomkov

Separácia zlomkov

02.03.2020

BIOMINERÁL S.R.O. KOŠARISKÁ

- Triér HSR 1010