Referencie

Rekonštrukcia filtračných zariadení

Rekonštrukcia filtračných zariadení

27.04.2022

SAATBAU SLOVENSKO - ZÁVOD TOPOĽČANY

Optická triedička Chromex 2 T+T

Optická triedička Chromex 2 T+T

25.02.2022

HOR S.R.O. SPIŠSKÝ ŠVRTOK

Kombi čistička Delta 143,1

Kombi čistička Delta 143,1

26.07.2021

RWA SLOVAKIA S.R.O.  - ZÁVOD BAJKA

Separácia zlomkov

Separácia zlomkov

02.03.2020

BIOMINERÁL S.R.O. KOŠARISKÁ

- Triér HSR 1010

Linka na separáciu kamienkov

Linka na separáciu kamienkov

23.01.2019

AGRO CS VEĽKÉ DRAVCE
Separácka kamienkov z materiálu pre výrobu peletiek na hnojenie.

- Cylindrický separátor ZS 500
- Odkamienkovač TS 90 S