Referencie

2 ks Moržovák kukurice MR 20 so sitovou čističkou Delta 191.2

2 ks Moržovák kukurice MR 20 so sitovou čističkou Delta 191.2

30.01.2024

GRANELAM  A.S. OSTROV
Dodané v spolupráci s AGM Nitra.

Predčistička Cimbria VA 900

Predčistička Cimbria VA 900

11.09.2023

AGRORAMA, S.R.O, ŠAĽA
Dodané v spolupráci s AGM Nitra.

Malá priemyselná linka na aplikáciu Aquaholderu

Malá priemyselná linka na aplikáciu Aquaholderu

16.08.2023

PEWAS SPOL. S R.O., PREVÁDZKA SEREĎ

Inovovaný výklopník kontajnerov

Inovovaný výklopník kontajnerov

16.03.2023

SAATBAU SLOVENSKO, ZÁVOD TOPOĽČANY

Kombinovaný laboratórny sitový stroj a triér

Kombinovaný laboratórny sitový stroj a triér

20.08.2022

NPPC VURV - VÝSKUMNO-ŠĽACHTITEĽSKÁ STANICA VIGĽAŠ