Referencie

Maloparcelková sejačka TC Monoseed

Maloparcelková sejačka TC Monoseed

20.04.2023

NPPC VUA MICHALOVCE, MILHOSTAV

Samochodná sejačka Wintersteiger, model Monoseed TC špeciálne vyvinutá na presnú jednozrnkovú sejbu jna skúšobných parcelkách..

Maloparcelková sejačka Plotseed TC

Maloparcelková sejačka Plotseed TC

20.04.2023

NPPC VUA MICHALOVCE, MILHOSTAV

Samochodná sejačka Plotseed TC špeciálne vyvinutá na presné siatie skúšobných parceliek. S rôznym rozdeľovacími systémom môže byť osivo pre jednu parcelku byť rozdelené do viacerých radov.

Počítadlo semien Seed Count and Fill S-60

Počítadlo semien Seed Count and Fill S-60

21.03.2023

NPPC VURV VÝSKUMNO-ŠĽACHTITEĽSKÁ STANICA VIGĽAŠ - PSTRUŠA

Počítadlo semien so súčasným plnením do sáčkov, alebo fľašiek pre šľachtiteľov a výskumníkov.

Inovovaný výklopník kontajnerov

Inovovaný výklopník kontajnerov

16.03.2023

SAATBAU SLOVENSKO, ZÁVOD TOPOĽČANY

Laboratórna klasová mláťačka LD 350

Laboratórna klasová mláťačka LD 350

20.02.2023

NPPC VURV PIEŠŤANY