Referencie

Maloparcelkový kombajn Wintersteiger - Classic Plus

Maloparcelkový kombajn Wintersteiger - Classic Plus

14.10.2022

 ÚKSUP - SKÚŠOBNÁ STANICA ŽELIEZOVCE
- s kabínou a výbavou na zber obilnín, repky, kukurice a slnečnice

Kombinovaný laboratórny sitový stroj a triér

Kombinovaný laboratórny sitový stroj a triér

20.08.2022

NPPC VURV - VÝSKUMNO-ŠĽACHTITEĽSKÁ STANICA VIGĽAŠ

Automatické vzorkovadlo z nákladných áut Rakoraf

Automatické vzorkovadlo z nákladných áut Rakoraf

21.07.2022

POĽNONÁKUP LIPTOV, a.s.

Maloparcelkový kombajn Wintersteiger - Classic Plus

Maloparcelkový kombajn Wintersteiger - Classic Plus

15.06.2022

BLUMERIA CONSULTING S.R.O. NITRA
- s výbavou pre zber obilnín, repky, kukurice a slnečnice
- s vážiacim systémom  Grain Gage na meranie hmotnosti parcelky a vlhkosti.

Rekonštrukcia filtračných zariadení

Rekonštrukcia filtračných zariadení

27.04.2022

SAATBAU SLOVENSKO - ZÁVOD TOPOĽČANY

Optická triedička Chromex 2 T+T

Optická triedička Chromex 2 T+T

25.02.2022

HOR S.R.O. SPIŠSKÝ ŠVRTOK