Referencie

Počítadlo semien Seed Count and Fill S-60

Počítadlo semien Seed Count and Fill S-60

21.03.2023

NPPC VURV VÝSKUMNO-ŠĽACHTITEĽSKÁ STANICA VIGĽAŠ - PSTRUŠA

Počítadlo semien so súčasným plnením do sáčkov, alebo fľašiek pre šľachtiteľov a výskumníkov.

Inovovaný výklopník kontajnerov

Inovovaný výklopník kontajnerov

16.03.2023

SAATBAU SLOVENSKO, ZÁVOD TOPOĽČANY

Laboratórna klasová mláťačka LD 350

Laboratórna klasová mláťačka LD 350

20.02.2023

NPPC VURV PIEŠŤANY

Maloparcelková sejačka s nosičom náradia TC + Dynamic Disc Plus

Maloparcelková sejačka s nosičom náradia TC + Dynamic Disc Plus

20.12.2022

ÚKSUP, SKÚŠOBNÁ STANICA ŽELIEZOVCE
ÚKSUP, SKUÚŠOBNÁ STANICA JAKUBOVANY

Maloparcelkový kombajn na zber kukuríc na siláž Wintersteiger, model Cibus S

Maloparcelkový kombajn na zber kukuríc na siláž Wintersteiger, model Cibus S

16.12.2022

ÚKSUP - SKÚŠOBNÁ STANICA JAKUBOVANY

Vybavený so vzorkovaním, vážením a vyprázdňovaním materiálu doľava, alebo doprava.