Referencie

Granifrigor KK 280 AHY

Granifrigor KK 280 AHY

14.06.2010

POĽNONÁKUP GALANTA
Chladenie bloku betónových síl.

Granifrigor KK 400 AHY

Granifrigor KK 400 AHY

09.06.2009

MLYN KOLÁROVO
Celkom dodané 3 ks - chladenie potravinárskeho obilia.

Granifrigor KK 220 AHY

Granifrigor KK 220 AHY

01.08.2008

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO NOVÁ BODVA
Chladiaci prístroj Granifrigor model KK 220 AHY.

Granifrigor KK 220 AHY

Granifrigor KK 220 AHY

17.06.2008

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO MOČENOK.
Chladenie silových zásobníkov s kukuricou.