Príjem, odlisťovanie a selekcia kukurice

10.09.2009

SEMPOL DOLNÝ ŠTÁL
Príjem klasovej kukurice s použitím násypného koša s "walking floor", odlisťovač kukurice A and K 16, series II.

<< Späť