Rozdelenie firmy INGOTTO

Rozdelenie firmy INGOTTO

07.10.2015

Informácia o vzniku INGOCLEAR s.r.o. podporovanej materskou firmou INGOTTO spol. s.r.o., ktorá preberá od fa INGOTTO spol. s.r.o. aktivity v oblasti čistiacvej, sanitárnej a komunálnej techniky.

Pre viac informácií kliknite na obrázok.

  Vážení obchodní partneri,

Spoločnosť INGOTTO spol. s r.o. vznikla v roku 1990, ako jedna z  prvých spoločností ešte v bývalom Československu  oslavovuje tento rok  25. výročie svojej existencie.
Pôvodne pôsobila ako obchodno-technická firma so zameraním na špeciálnu semenársku a šľachtiteľskú techniku, no postupne s potrebou doby zväčšovala svoje aktivity aj v iných oblastiach, ako napr. v oblasti  čistiacej, sanitárnej a komunálnej techniky. 

Táto ďaľšia obchodná činnosť  sa postupne rozvinula do štádiá, kde sa javí potreba ďalšieho rozšírenia a intenzívnejších aktivít v tejto oblasti.  

Preto sa  v júli 2015 dohodli niektorí dlhoroční zamestnanci spoločnosti INGOTTO, spol. s r.o. s jej  konateľmi založiť novú firmu INGOCLEAR  s.r.o. , ktorá bude pokračovať a rozvíjať obchod v oblasti čistiacej, sanitárnej a komunálnej techniky ďalej za aktívnej podpory fa INGOTTO spol. s.r.o.

Firma INGOTTO, spol. s.r.o. bude pokračovať vo svojej pôvodnej  obchodno – technickej a inžinierskej  činnosť v oblasti špeciálnej semenárskej, šľachtiteľskej a baliacej techniky.

Veríme, že novej spoločnosti INGOCLEAR s.r.o. prejavíte a zachováte priazeň rovnako, ako ste ju prejavovali nám a bude nás tešiť, spoločne pozorovať kolektív mladých ľudí, ako sa popasujú s problémami na ceste ďalšieho profesionálneho vývoja.

Otto Straka  a Mgr.Tatiana Straková, konatelia fa INGOTTO spol. s. r.o., ingotto@ingotto.sk
Ing. Martin Császár a Katarína Császárová, konatelia fa INGOCLEAR s.r.o., ingoclear@ingoclear.sk

Sídlo novej spoločnosti zostáva spoločné a nezmenené:

Podunajská 25
821 06 Bratislava
Tel.: 00421/2/45257422
---------------------------------
Južná trieda 117
040 01 Košice
Tel.: 00421/55/6771183

INGOCLEAR s.r.o.
IČO:
48 088 447
DIČ: 2120049921
IČ DPH: SK2120049921
IBAN:SK41 1100 0000 0029 4700 8370 
Banka: TATRA Banka, číslo účtu:2947008370