Roľnícke noviny 24.8.2022

Roľnícke noviny 24.8.2022

24.08.2022

Automatické linky pre váženie., vrecovanie a paletizáciu.