Mobilný zber dát

Zberový systém dát určených nastavenie kvality, vlhkosti, hmotnosti a objemovej hmotnosti s možnosťou exportu a importu dát.

Filter produktov
Váhový systém Grain Gage

Váhový systém Grain Gage

Zberový dátový systém na meranie hmotnosti, vlhkosti a hektolitrovej hmotnosti.

Systém  Twin Plot High Capacity Gran Gage

Systém Twin Plot High Capacity Gran Gage

Váhový systém používaný pre rýchle vážiace cykly a pri používaní softwéru na vyhotovenie poľných plánov ako i importe a exporte dát.

FRS - Field Research System

FRS - Field Research System

Výkonný softwér pre zber dát a ich spracovanie v poľnom pokusníctve.

Analýza NIRS

Analýza NIRS

Blízka infra červená spektroskopia na mobilné určovanie vlhkosti a kvality na kombajne Delta.

Pridať k porovnaniu