Pneumatické stoly

Pneumatické stoly sa používajú na separáciu rôznych druhov zrnín a granulátov podobnej veľkosti, ale rôznej špecifickej hmotnosti. Veľkosť zŕn je normálne od 0,5 mm ( drobné semená) až po 20 mm (napr. fazuľa).


Sepáracia je uskutočňovaná vytvorením fluidného ložka na ploche stola a jeho priečnym a pozdĺžnym sklonom.Toto triedenie poskytuje spektrum od ľahkého (červená farba) až po ťažký materiál (zelená farba).

Prospekt na stiahnutie:

Anglický prospekt Pneumatické stoly

Filter produktov
Pneumatický stôl GA 31

Pneumatický stôl GA 31

Slúži na triedenie semien rovnakej veľkosti na základe ich špecifickej hmotnosti. Výkon: 2 t/hod.

Pneumatický stôl GA 71

Pneumatický stôl GA 71

Slúži na triedenie semien rovnakej veľkosti na základe ich špecifickej hmotnosti. Výkon: 4 t/hod.

Pneumatický stôl GA 110

Pneumatický stôl GA 110

Slúži na triedenie semien rovnakej veľkosti na základe ich špecifickej hmotnosti. Výkon: 6,5 t/hod.

Pneumatický stôl GA 210

Pneumatický stôl GA 210

Slúži na triedenie semien rovnakej veľkosti na základe ich špecifickej hmotnosti. Výkon: 10 t/hod.

Pneumatický stôl GA 310

Pneumatický stôl GA 310

Slúži na triedenie semien rovnakej veľkosti na základe ich špecifickej hmotnosti. Výkon: 15 t/hod.

Pneumatický stôl GA LAB

Pneumatický stôl GA LAB

Slúži na triedenie semien rovnakej veľkosti na základe ich špecifickej hmotnosti. Výkon: 300 kg/hod.

Pridať k porovnaniu