Vytrieďovače kamenia

Stroje na separáciu ťažkých prímesí, ako napr. kamienkov zo zrnín.

Catalog to download:

Anglický prospekt Odkamienkovače

Filter of products
Odkamienkovač TS 90S

Odkamienkovač TS 90S

Slúži na separáciu ťažších materiálov zo semien - kamene, kovové časti, veľké prímesy. Výkon: 5 t/hod pri pšenici.

Odkamienkovač TS 180S

Odkamienkovač TS 180S

Slúži na separáciu ťažších materiálov zo semien - kamene, kovové časti, veľké prímesy. Výkon: 10 t/hod pri pšenici.

Odkamienkovač TS 360S

Odkamienkovač TS 360S

Slúži na separáciu ťažších materiálov zo semien - kamene, kovové časti, veľké prímesy. Výkon: 20 t/hod pri pšenici.

Odkamienkovač TS 400

Odkamienkovač TS 400

Slúži na separáciu ťažších materiálov zo semien - kamene, kovové časti, eľké prímesi.Výkon 30 t/hod pri obilí.

Add to compare