Všeobecné

Pozberové straty obilia v oblastiach s extrémne klimatickými podmienkami dosahujú často 20% a viac. Na základe 25-ročnej skúsenosti sa jednoznačne dokázalo, že tieto straty sa dajú konzervovaním chladom pomocou metódy Granifrigor® podstatne znížiť. Podľa tejto metódy sa konzervuje ročne na celom svete cca 80 mil. ton obilia, ryže, kukurice a iných plodín.

Príčinou znehodnotenia obilia hneď po zbere býva hlavne jeho samo zahriatie. Pri systéme chladenia Granifrigor® sa schladený a vysušený vzduch tlačí cez materiál v silách, alebo voľne ložených hromadách. Všeobecne je jednorázové schladenie dostačujúce pre viacmesačné skladovanie (stiahnite si "Ošetrenie obilia pomocou konzervovania chladom").

Mimo podstatného zredukovania potreby sušenia, minimalizovania strát hmotnosti „dýchaním“ a udržaním si čo najlepšej kvality, ponúka konzervácia chladom vynikajúcu ochranu proti škodám spôsobenými insektami, ako aj ich vývojom. Podľa vyhotovenia skladovacích a dopravných ciest sú straty oterom pri jednorázovom preskladňovaní 0,3% a viac. K tomu je nutné kalkulovať s nákladmi na energiu, čo predstavuje cca 1 – 3 kWh/1 t obilia.

Prospekt Konzervácia obilia pomocou konzervovania s chladom prístrojmi GranifrigorFilter produktov
OK