Granifrigor KK 500 Europe

Granifrigor KK 500 Europe

Prístroj na chladenie obilia KK 500 Europe s priemerným výkonom 460 - 7690 t/24 hod. Pre sklady s kapacitou cca 16.000 t.
Novinka
Nosič náradia Tool Carrier

Nosič náradia Tool Carrier

Špeciálne vyvinutý pre poľné pokusníctvo na výsev, hnojenie, ochranu rastlín a spracovanie pôdy.
Vzorkovadlo Rakoraf

Vzorkovadlo Rakoraf

Zariadenie na odber vzoriek z nákladných áut.
Automatická čistička vzoriek

Automatická čistička vzoriek

Na čistenie a triedenie pri klasifikácii obilia ako sladovnícky jačmeň, osivá, alebo krmivá.